Srdečně všechny zveme na postní duchovní obnovu, která je jedinečnou příležitostí se zastavit a pomocí duchovních zamyšlení P. Karla se připravit na zpověď, tedy smířit se s Pánem, který za naše hříchy trpěl.

postní duchovní obnova PDF