Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. V našich farnostech byla sloužena mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích, při které jsme na znamení kajícnosti byli označeni popelem. Tento den byl dnem přísného postu, stejně tak jako bude Velký pátek. Avšak v našich farnostech se bude každý den někdo, za požehnání pro farnost a dar jednoty, přísně postit. Tabulky jsou k dispozici v kostele v Radotíně a Černošicích. Kdo se tedy ještě nerozhodl, může tak učinit a k postu se připojit. Nezapomínejme, jakou sílu půst má a hlavně, že je důležitý ve spojení s modlitbou. Dále je také možno se připojit k postní almužně. Po celou dobu postní odkládat do postní kasičky, které si můžete vyzvednout opět v kostelích, ušetřenou almužnu a na konci této posvátné doby ji odevzdat jako dar na charitu.

Děkuji za fotografie ze mše svaté Martině Řehořové

foto viz odkaz: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ce7b2323-b729-40df-bfb5-2a8e2dd319b3