Dar farnosti

Děkujeme za Váš záměr darovat některé z uvedených farností finanční dar na zajištění provozu kostelů, fary v Radotíně, farního centra v Černošicích a oprav všech kostelů.

Dary pro farnost Třebotov (patří sem Třebotov, Černošice, Choteč) zasílejte na účet č. 142467319/0800


Dary pro farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Praze 5 – Radotíně zasílejte na účet č. 126559379/0800

Odešlete-li tyto údaje, budou Vaše identifikační údaje použity pouze pro potřebu uzavírané darovací smlouvy (potvrzení o daru), jejíž návrh Vám doručíme na uvedenou adresu, nejpozději v lednu následujícího roku. O konkrétním použití finančních darů rozhoduje farář ve spolupráci s ekonomickou farní radou v souladu s určením daru.

Položky označené * jsou povinné.