Popis a historie kostela v Třebotově

Kostel sv. Martina v Třebotově

Nejstarší zmínka o třebotovském kostele pochází z roku 1352 (kostel byl však pravděpodobně postaven již kolem roku 1300), tehdy již byl farním. Starý kostel však potřeboval časté opravy a tak bylo v roce 1865 rozhodnuto o stavbě kostela nového. 3. dubna 1866 se konala poslední mše a rozloučení se starým kostelem. Ihned bylo započato bourání. Pod dlažbou bylo nalezeno mnoho kostí z mrtvol zde někdy pohřbívaných a dva náhrobní kameny. Jeden pískovcový, ale velmi poškozený byl ponechán pod dlažbou. Prý na něm byly zobrazeny dvě sestry, původní majitelky Třebotova. Druhý náhrobní kámen z mramoru byl vsazen do předsíně kostela. Je na něm zachovaný nápis, který mimo jiné říká, že r. 1607 zde byl pochován urozený pan Jan Kalenda Statenitz z Kosoře. Nový pseudorománský kostel byl posvěcen 9. října 1875 kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem.

Ke kostelu náležela fara, nacházející se v blízkosti rybníka. Kdy a kdo ji postavil, nevíme. Snad to byla původně vodní tvrz. Víme však, že již roku 1352 náležela k děkanátu Ořechovskému. Majitelé se často střídali. V roce 1630 koupil třebotovské panství cisterciácký klášter na Zbraslavi, jehož opati tu bývali většinou na letním bytě. Od roku 1785 do roku 1977 byl v budově farní úřad. Po roce 1977 nebyla pro potřeby církve ponechána žádná místnost a duchovní správce sídlí na faře v Radotíně.

V roce 1994 byl kostel zrekonstruován.

Farní kostel sv. Martina v Třebotově patří do II. pražského vikariátu spolu s filiálními kostely sv. Kateřiny Alexandrijské v Chotči a o nedělích hojně navštěvovaným kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích. Pod duchovní správu třebotovské farnosti patří také kostel sv. Anny v Kosoři, jinak majetek Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Zdroj: vývěska na kostele sv. Martina v Třebotově