Součástí odříkání v době postní je ALMUŽNA, proto jsme pro vás v kostelích připravili, ve spolupráci s farní charitou, kasičky na postní almužnu. Můžete se tedy připojit a na konci doby postní vaše kasičky přinést, výtěžek bude použit farní charitou pro rodinu v nouzi a na podporu sester, které pomáhají bezdomovcům a navštěvují vězně.