Příprava na 1. svaté přijímání bude pokračovat

16.4. od 15 hod. na faře v Radotíně

Pastorační rada – úterý od 19 hod.

Vzhledem k nařízením ohledně Covid-19 jsou mše svaté omezeny na 10% kapacity kostela 

Při nedělním podávání Eucharistie dodržujte rozestupy a hygienická opatření.

2. týden velikonoční