Bohoslužby, Aktivity, Kontakty (Radotín)

Aktivity v Radotíně

Výuka náboženství

Výuka probíhá v Radotíně (budova prvního stupně ZŠ) každé pondělí od 14:00. Ve středu od 14:00 starší děti – školní klub. 
Kontaktní osobou je Ludmila Martínková. Pro starší děti P. Timotej Maria

Modlitební setkávání v rodinách

Pro společenství v Radotíně je kontaktní osobou Petr Martínek.

Náboženství pro předškoláky od 3 let a jejich rodiče

Téma pro šk. rok 2020/21 je Mše svatá.

Setkání v pátek ve 14 hodin na faře nebo on-line, podle možností.

Kontaktní osoba: Jana Oravcová  mob.: 773 461 776

Modlitby matek

Setkání maminek s malými dětmi 1x za 14 dní

Kontaktní osoba: Milena Zvěřinová  mob.: 728 112 759

http://www.modlitbymatek.cz/

Kontaktní informace

Administrátor farnosti

P. ICLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha, O. Praem.

Telefonní číslo

257 910 347

737 515 491

Informační server Městské části Praha 16 (Radotín)

http://www.mcpraha16.cz