Součástí postu je ALMUŽNA, proto jsme pro vás v našich kostelích připravili postní kasičky, které si můžete vyzvednout a celou dobu postní do nich dávat své dary, které vychází z odříkání. Kasičky pak na konci postu přineste do kostela a výtěžek bude ve spolupráci s farní charitou rozdělen mezi rodinu v nouzi a sestry, které pomáhají lidem bez domova a navštěvují dále vězně a nemocné v nemocnicích.