Drazí farníci,

vzhledem k postupnému uvolňování vládních nařízení a výzvě kardinála Dominika Duka OP, arcibiskupa pražského a Mons. ThLic. Ing. Zdeneka Wasserbauera Th.D., generálního vikáře jsem pro vás upravil rozpis bohoslužeb, tak aby byla maximální příležitost setkání se Spasitelem při přijetí svátostí, ať už ve společenství (omezený počet osob) nebo individuálně. Seniory prosím, aby využívali mše svaté v dopoledních hodinách a nedělní i nadále sledovali on-line. Věřím, že se nám podaří i nadále vzájemně ochraňovat naše zdraví.

Při vstupu do kostelů bude umístěna desinfekce, tak ji používejte, prosím.

Množství mší je z důvodu rozložení věřících, proto nenavštěvujte více mší s nedělní platností, pouze jednu!!!

9. tyden v mezidobí

Slovo farníkům před tváří Spasitelovou

Liturgie.cz pro vás připravila video o rodinné bohoslužbě. Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie?

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb

Portál Mše svaté online přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.
Publikováno: 12. 3. 2020 12:15

Web má sloužit především těm, kteří nemohou být účastni na mši svaté osobně, ať už kvůli nemoci, či z prevence proti šíření koronaviru.

V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na bohoslužbě.

Časy pravidelných konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe. Vzhledem k počtu mší svatých, které jsou každý den přenášeny, není v silách správce stránek kontrolovat, jestli bude mše svatá slavena a bude-li tomu opravdu v uvedeném čase. Zda a kdy se mše bude konat, ověříte nejlépe přímo na webu farnosti, kde zpravidla naleznete aktuální rozpis bohoslužeb.

Mše můžete sledovat na www.mseonline.cz