V neděli 16. června byl čten pastýřský list pana arcibiskupa Jana Graubnera o přípravě snoubenců a doprovázení mladých manželských párů.

V listu vybízí manželské páry, které jsou ochotné se zapojit, aby se přihlásili prostřednictvím farářů.

Pro tyto páry bude uspořádaný kurz v rámci celoživotního vzdělávání na KTF UK.

Kněží nahlásí přihlášené páry svému vikáři a ten předá seznam s emaily panu arcibiskupovi Janovi.

Zároveň se manželské páry přihlásí na formuláři KTF UK a dodají potřebné přílohy.

Více informací zde Teologie manželství a rodiny – Kurzy celoživotního vzdělávání (cuni.cz)

16.6.2024