Dobrý den,
rád bych Vás touto cestou informoval o pátém ročníku Janušova
festivalu dětských chrámových sborů a schol, který se uskuteční v sobotu
25. listopadu 2023 v aule Arcibiskupského gymnázia v Praze a bude
zakončen mší sv. v bazilice sv. Ludmily na náměstí Míru.
Vstup diváků na festival je bezplatný. Nad festivalem převzal záštitu
pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Spolupořadatelem festivalu je
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze. Bližší informace najdete na
stránkách http://www.janusuv-festival.cz/.
Pozvánkou na festival je přiložený plakátek. Současně bych Vás chtěl
poprosit o vyvěšení plakátku např. na farní nástěnce nebo farních
stránkách či o zmínku v ohláškách, především při mších pro děti nebo s
jejich účastí.

S díky a pozdravem

J. BartošplakatekJanouškůvfestival