Na slavnost Krista Krále, po ukončení individuálního podávání svatého přijímání, bude možnost k tiché adoraci v kostelích sv. Petra a Pavla v Radotíně  a Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích.

adorace na Krista Krále