Po mši svaté bude adorace Nejsvětější svátosti až do 19 hod., kdy bude slavnostní požehnání.

Adorace 7.1.21