Víc než 1000 km za třicet dní. Řeklo by se sportovní výkon, ale on byl hlavně duchovní. O pouti faráře a řeholníka Timoteje Maria Pavla Váchy O. Praem. ze Strahova do Medjugorje a o lidském putování obecně bude příští Za 5 pět. Zve vás Hana Scharffová.

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-07-17-16-55-00/