Vážení otcové, milí kolegové, vážení pracovníci a spolupracovníci farností, charit, sdružení, zasíláme vám smuteční oznámení Msgre. Antona Otteho. Prosím, vzpomeňte v modlitbě.

Pokojný nový rok

P. Mgr. Ing. Michal Němeček

cid:image001.png@01D3EFB8.52E1FF80

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

děkan kapitulyparte-Anton-Otte