V adventní době se slouží mše sv. – roráty probíhající v brzkých ranních hodinách:
– v Černošicích středa 7:00,
– v Radotíně čtvrtek 7:00.

Mše sv. ve středu v 18h. a čtvrtek v 9h. odpadají.