Milí farníci a návštěvníci našich stránek!

            Z celého srdce bych Vám rám popřál požehnané Vánoce a každému osobně hojnost milostí od našeho Spasitele Ježíše Krista, kterým je Emanuel, tj.: „Bůh s námi“.

            Budeme oslavovat Jeho narozeniny při společných bohoslužbách, možná i mimo ně navštívíte naše kostely, abyste pohlédli do našich betlémů. Ale zvláště Vám přeji, aby oslavy ve Vašich rodinách provázela ta pravá vánoční atmosféra, tedy opravdová Láska a pokoj, jenž pramení ze chléva v Betlémě, kde se narodil Ježíšek a lidem tak zazářilo světlo naděje. Pamatujme na chvalozpěv andělů, kteří po příchodu k pastýřům a oznámení této radostné události, zazpívali ta nádherná slova: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle, v kterých má Bůh zalíbení!“ Ať tedy naše slavení a společná setkání, ať už u stromečku v kruhu rodinném nebo ve společenství v kostelích, či při vzájemných návštěvách, přispívají k oslavě našeho Pána.

            Každé narozeniny obsahují i rovinu vzpomínek, není tomu jinak ani o Vánocích, proto ať pohled na malé dítě v jeslích našich betlémů Vás přenese v mysli k malému Ježíškovi v Betlémě, kde se pro nás všechny narodil.

            Malým dárkem pro Vás všechny jsou i tyto nové farní stránky, které v této chvíli považujte za začátek naší spolupráce, abychom si byli blíže. Nejsou sice ještě úplné, ale budeme na nich pracovat, abyste zde našli vše potřebné na naší společné cestě za Pánem, tedy v těchto dnech za Ježíškem.

Všem Vám ze srdce žehnám a ještě jednou přeji požehnané Vánoce,

P. Timotej Maria Pavel Vácha, O.Praem

farář