V dubnu je možné se připojit k farnosti Ořech, která organizuje pouť do Polska.

polsko