Vážení dárci, pokud budete žádat o vystavení potvrzení o darech za rok 2021, zde je kontaktní e-mail johanka.zajicova@seznam.cz a mobilu 733 161 621.

K vystavení potvrzení (příp. darovací smlouvy) je potřeba:

  • jméno
  •  trvalé bydliště
  • datum narození (NE rodné číslo – to je proti GDPR), příp. název, sídlo a IČO firmy.

Ti, u kterých všechny tyto údaje máme z předchozích let, těm bude vystaveno automaticky, ostatní se musí přihlásit.

Za veškeré dary ze srdce děkuji

P. Timotej Maria