Dopoledne – putování dle zvolené varianty

15:00 mše svatá v Radotíně

16:00 požehnání farního centra a farní slavnost