O slavnosti Všech svatých a při Památce zesnulých bude v kostelích v Radotíně a v Černošicích možnost adorace Nejsvětější svátosti oltářní.

Změna: v Radotíně adorace bude končit v 15:30,  od 16 bude mše svatá

adorace 1 a 2 11