Srdečně všechny zdravím,
tak se nám blíží 1.svaté přijímání. 21.5. setkání nebude. Dnes bude ukončena výuka a 28.5. s dětmi projdu všechna témata, abych zjistil, co všechno umí. Tedy malé přezkoušeníčko 🙂 a 4.6. bych děti vyzpovídal. No a slavnostní den bude 6.6.2021
K tomu všemu následující tematické shrnutí:
YOUCAT pro děti obsahuje Krédo, svátosti a Desatero
Téma modlitby jsme čerpali z modlitební knížky:

  • str. 15-21; 25-35; 149-157

Dále tato témata:

  • 7 hlavních hříchů a ctnosti jako zbraň proti nim
  • Co je Eucharistie a jak se uchovává ( svatostánek, ciborium, pyxida, monstrance )
  • milost pomáhající a posvěcující
  • Pravdy Boží ( Bůh je jeden; nejvýš spravedlivý; ve třech osobách; Bůh syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil; Duše lidská je nesmrtelná; Milost Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba)
  • Bůh je: věčný, všudypřítomný, vševědoucí, všemohoucí, nejvýš spravedlivý, dobrotivý a milosrdný)
  • Svátost smíření: zpytování svědomí, lítost, vyznání, odpuštění, rozhřešení, pokání
  • mše svatá a její části- bohoslužba Slova a bohoslužba Oběti