Titulní obrázek

10. února 2018 - 6. neděle v mezidobí

Archiv

13. ledna 2018 - 2. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - 1Sam 3,3b-10.19
 • Žalm - Zl 40(39)
 • 2. čtení - 1Kor 6,13c-15a.17-20
 • evangelium - Jan 1,35-42
 • P. Zdeněk mluvil s dětmi o tom, že jsme v evangeliu slyšeli, jak se Ježíš seznámil s apoštoly a apoštolové s ním. I děti se už s někým seznámili a budou seznamovat celý život. Ve školce, ve škole, v práci a i po smrti… se seznámíme tváří v tvář se samotným Bohem, ale i se všemi, kdo v nebi přebývají. Taky se pan farář dětí ptal, jak se rozliší, když je víc Vojtů nebo Lukášů…, že máme různá příjmení. Jana nazývali Křtitel, protože křtil, Ježíše takto nazývali Nazaretským, protože pocházel z Nazareta. Taky jednou můžeme dostat různé přezdívky a později třeba i tituly. Ježíš měl titul Mesiáš.

16. prosince 2017 - 3. neděle adventní

 • 1. čtení - Iz 61,1-2a.10-11
 • Žalm -  Lk 1,46-48a.48b-50.53-54
 • 2. čtení - 1Sol 5,16-24
 • evangelium - Jan 1,6-8.19-28
 • P. Zdeněk si s dětmi povídal o tom, že je radostná neděle, že máme radost, protože se blíží Vánoce. Na co se děti nejvíce těší? Odpovědí bylo hodně: na sníh, na dárky, na posezení s rodinou atd. A pak P. Zdeněk mluvil o těšení se, které se četlo z bible: že Bůh obváže ty, jimž puká srdce, oznámí zajatým propuštění, svobodu uvězněným.

   

18. listopadu 2017 - 33. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - Pr 31,10-13.19-20.30-31
 • Žalm - Zl 128 (127)
 • 2. čtení - 1Sol 5,1-6
 • evangelium - Mt 25,14-30
 • P. Zdeněk dětem přinesl jeden ořech. Ptal se dětí, jestli by byly spokojené, kdyby se jim urodil jeden ořech. Některé ano, jiné by chtěly aspoň deset, jiné celý pytel ořechů. Co ale pro to udělat? O stromek se starat, zalévat ho, opečovávat. O svěřené hřivny je potřeba se dobře starat.

14. října 2017 - 28. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - Iz 25,6-l0a
 • Žalm - Zl 23 (22)
 • 2. čtení - Flp 4,12-14.19-20
 • evangelium - Mt 22,1-14
 • P. Zdeněk ukázal dětem plakátky se zvířátky. Chvíli děti povídaly, co to je za zvířátka, a potom měly říci, které z nich je nejdůležitější? Pro Boha je nejdůležitější člověk.

16. září 2017 - 24. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - Sir 27,33-28,9
 • Žalm - Zl 103(102)
 • 2. čtení - Rim 14,7-9
 • evangelium - Mt 18,21-35
 • P. Zdeněk přinesl dva obrázky - dva kamarády, kteří si občas ublížili. V prvním příběhu si nedokázali odpustit a naopak si dělali čím dál větší naschvály, až se nakonec úplně zničili. Ve druhém příběhu si odpouštěli a to je ještě více sblížilo.

 

Minulý školní rok

18. března 2017 - 3. neděle postní

 • 1. čtení - Ex 17,3-7
 • Žalm - Zl 95(94)
 • 2. čtení - Rim 5,1-2.5-8
 • evangelium - Jan 4,5-42
 • Monika pro děti namalovala obraz, kde byly proudy vod. Ptala se dětí, co se jim vybaví, když se řekne voda. Každý jejich nápad pak na obraz vepsala. Můžeme ji pít, když máme žízeň, dává nám radost (můžeme si v ní zaplavat), omývá nás, hasí oheň, lije se na hlavu při křtu... A společně pak přišli na to, že voda je ta, která dává život. Ježíš říká: „voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“ (Jan 4, 14) 

4. února 2017 - 5. neděle v mezidobí

 • Pan farář se dětí ptal, kdo jsou. Dozvěděl se, že jsou třeba syni nebo dcery, kluci nebo holky, lidi a také podle toho, co je baví, můžou být malířkou nebo fotbalistou… Ježíš v evangeliu také řekl, kým jsme. Děti vzpomínaly. Bylo tam o soli a o světlu. Měly přemýšlet, co všechno svítí. Třeba lampa, svíčka, baterka svatojánský brouček… Pan farář dětem vyprávěl, jak se někdo pro nás může stát světlem. Třeba když něco nevíme a někdo nám poradí a díky tomu se nám v hlavě „rozsvítí“ a už víme. Pak pro nás byl ten druhý světlem. Nebo když se ztratíme a někdo nám ukáže cestu a nám už je jasné, kudy jít (máme v tom světlo). V pravdě je světlo. Po mši svaté pan farář vylosoval z vyplněných kvízů jeden, jehož autor dostal hru Acitivity pro děti.

   

7. ledna 2017 - svátek Křtu Páně

 • 1. čtení - Iz 42, 1-4. 6-7
 • Žalm - Žl 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b+9b-10 Odp.: 11b
 • 2. čtení - Sk 10, 34-38
 • evangelium - Mt 3, 13-17
 • Na slavení křtu Pána Ježíše přinesla Monika dětem ukázat bílou křestní košilku. Ptala se dětí, jestli byly také pokřtěny a dostaly bílou křesní košilku? Ale často se pak v životech děje to, že něco pokazíme, uděláme špatného … a křestní košilku tím ušpiníme. Děti se odvažovaly na mikrofon říkat, co kdy udělaly špatného, zlobily, neuklízely svůj pokoj, poničily věci atd. a přitom každý dostal fix a udělal na křestní košilku šmouhu. Pak Monika dětem vyprávěla o milosti svaté zpovědi. A protože děti nahlas vyznaly, co udělaly ošklivého, a slyšel to i pan farář, donesli přítomní tři králové ušpiněnou křestní košilku do zpovědnice a pak zase zpátky k dětem. Jaké bylo překvapení, když Monika košilku rozbalila a ta byla zas celičká krásně bílá!

 • Soutěž o hru Activity pro děti – kdo nebyl přítomen na této lednové dětské mši svaté a nedostal k vyplnění otázky, může se mailem (detskemse.trebotov@seznam.cz) přihlásit o zadání, vyplnit a před únorovou dětskou mší svatou vložit do krabice u sochy Pána Ježíše v třebotovském kostele. Po mši svaté proběhne losování ze správných odpovědí a vítěz si domů odnese hru Activity pro děti. 

 

10. prosince 2016 - 3. neděle adventní

 • 1. čtení - Iz 35,1-6a.10
 • Žalm - Zl 146(145)
 • 2. čtení - Jak 5,7-10
 • evangelium - Mt 11,2-11
 • Monika při kázání navázala na čtení z evangelia, aby děti vnímaly Jana  Křtitele jako toho, který se daroval Ježíši. Pak Monika přešla k tomu, že brzy budeme slavit Vánoce, kdy se Ježíšek narodil a je pro nás velikým darem, a my napodobujeme Boží štědrost k nám a obdarováváme se..., ale když jsou Vánoce oslavou Ježíšových narozenin, že na takové oslavě se mají dávat nějaké dary také oslavenci a jestli děti zkusí vymyslet a zrealizovat takový dárek Ježíši - co by ho potěšilo (třeba být hodný na sourozence, pomoct mamince, atd.).  Kdo něco takového dokáže?

 • Úkol pro děti: dát Ježíškovi dárek - vymyslet něco, z čeho by měl opravdu radost (dobré chování ve všech směrech, konkrétní skutky lásky).
 • Po bohoslužbě čekalo na děti překvapení, protože je přišel pozdravit svatý Mikuláš a doprovázeli ho dva andělé. Mikuláš si se zájmem prohlédl obrázky, jak si děti představují nebe, a také notýsky, kam si děti vlepují svaté apoštoly. Světec děti pochválil a slíbil, že v nebi apoštolům poví, jak si o jejich životech děti čtou a jak chválí Boha při bohoslužbách. Všem dětem rozdal bohatou nadílku!

 

5. listopadu 2016 - 32. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - 2 Mak 7, 1-2.9-14h
 • Žalm - Žl 17
 • 2. čtení - 2 Sol 2, 16 - 3, 5
 • evangelium - Lk 20, 27 - 38
 • Protože čtení z Písma odkazovala na věčný život, povídala si Monika s dětmi právě o něm. Aby děti pochopily, že o věčném životě s Bohem vlastně nic konkrétního nevíme, jen tušíme a můžeme si jej nějak představovat, vyrobila domeček, do kterého děti mohly ze všech stran nahlížet, ale celý vnitřek pořádně neuviděly. Nakonec děti vybídla, aby samy namalovaly nebo vytvořily svoji představu života věčného s Bohem, svoji představu nebe. A co děti vymyslí, na to se těšíme příště, až to děti donesou a budou o tom vyprávět.
 •          Úkol pro děti: namalovat obrázek, jak si děti představují nebe. Notýsky a úkol příště odevzdejte při příchodu do kostela Janě nebo Ireně.

   

8. října 2016 - 28. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - 2 Král 5,14-17
 • Žalm - Žl 98
 • 2. čtení - 2 Tim 2,8-13
 • evangelium - Lk 17,11-19
 • Děti měly při homilii těžký úkol – Monika jim ukazovala různá slova a ony měly poznat, která při evangeliu zazněla a která ne. Bylo tam něco o cizinci? Hmmm, vždyť to bylo o deseti malomocných, to cizinec asi ne… A ouha! Cizinec tam byl! Jeden z uzdravených, který se jediný vrátil velebit Boha, byl Samaritán, tedy cizinec! Bylo tam něco o svatém Pavlovi? Taky těžké, protože druhé čtení bylo skutečně od svatého Pavla. Ale v evangeliu se neobjevil! Společnými silami se však nakonec podařilo všechna slova rozřadit – ta, co se v evangeliu nečetla, se dala stranou a ta, která v evangeliu zazněla, se nalepila na velký obraz, který Monika pro děti namalovala. Na konci se dětí zeptala, jestli taky dokáží Bohu děkovat. A aby děti pochopily, že mohou děkovat opravdu úplně za všechno, nesly jako obětní dary nejen chléb a víno, ale i kaštany, ořechy, jablíčka … a dostaly úkol vyrobit si knížečku s poděkováním Pánu za listí, za déšť, za oblečení a mnoho dalšího.

 • Úkol pro děti si můžete stáhnout zde: http://deti.vira.cz/ruzne/modlitby/podzimni-modlitby/

 

17. září 2016 - 25. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - Am 8,4-7
 • 2. čtení - 1 Tim 2,1-8
 • evangelium - Lk 16,1-13
 • Děti se při kázání seznámili s klukem, kterému se každá hračka, jakou uviděl, tolik líbila, že ji chtěl mít pro sebe. Všechny pro sebe, pro sebe, pro sebe. Až to bylo ostatním tak líto, že s ním už nikdo nechtěl kamarádit. Jednoho dne se tenhle kluk nad sebou zamyslel a udělal úžasnou věc: vzal tašku, dal do ní mnoho svých hraček a všechny je rozdal druhým dětem. To bylo radosti! A všechny ty děti ho začaly mít rády a přátelit se s ním.

 • Každé z dětí při bohoslužbě dostalo hračku a s ní i úkol. Hračku si buď může ponechat nebo ji vrátit (hned, za měsíc nebo za dva) nebo ji darovat. Kdo se jí dokáže zříci a nechá ji k potěšení ještě někomu jinému?