Titulní obrázek

Charita logo „Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.” Mt. 25,40

Farní charita Praha Radotín

je účelovým zařízením katolické církve, jejímž posláním je pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. Farní charita Praha Radotín je zřízena pražským arcibiskupem jako právnická osoba ke dni 1.4.2018 (den Vzkříšení Páně). Farní charita Praha Radotín vykonává svoji činnost na území Městské části Praha 16, ve městě Černošice, v obci Choteč a v obci Třebotov a Kosoř.

Jana Čierna, ředitelka

kontakt:
Farní charita Praha Radotín, nám. Sv. Petra a Pavla 450/2, Praha Radotín
mobil: 733 456 769
email: radotin@praha.charita.cz
IČO: 0700 6543

číslo účtu: 115-7334840247/0100