Titulní obrázek

Vítejte na stránkách naší farnosti!

Vítejte na stránkách farnosti Praha-Radotín a Třebotov, kam spadají obce Černošice, Vonoklasy, Kala, Roblín, Choteč a Kosoř. Budeme rádi, když zůstanete s námi v kontaktu a rádi Vás uvítáme v některém našem kostele při bohoslužbách a také při všech ostatních setkáních a akcích. S panem farářem je možné si na uvedených kontaktech domluvit schůzku, zvláště pokud žádate o křest dítěte nebo o jinou svátost. Zvláštní přípravu si žádá křest dospělého nebo uzavření manželství v kostele. Samozřejmostí jsou i návštěvy nemocných a umírajících, nejlépe s Vaším doprovodem. Jako křesťané - jednotlivci se pohybujeme ve všech kulturně-společenských sférách života našich obcí a měst a tak je pravděpodobné, že se někde potkáme i osobně.

Novinky
oprava kostela v černošicích
Poul Hubert - (15.07.2008 16:21)
Minulý týden bylo sejmuto lešení z kostela Nanebevzetí P.Marie. Pohled na kostel v novém kabátě je úplně jiný než dříve. Opravy začaly v roce 2004 opravou věže, po té byl sejmut celý krov nad klenbou (havarijní stav) a vyrobena precisní kopie podle původní konstrukce, položena nová prejzová krytina a vloni a letos zhotovena nová fasáda vč.nátěrů. Opravy jsou tedy dokončeny po 4 letech usilovné práce na zajišťování finančních prostředků. Poděkování patří nejen institucím, u kterých jsme se ucházeli o dotace ( Středočeský Kraj, Ministerstvo Kultury), ale také městu Černošice za finanční pomoc a zájem, a především všem drobným dárcům farníkům a občanům Černošic, bez jejichž finančních darů by se asi nepodařilo opravy dokončit. Závěrem bych chtěl poděkovat také Stavitelství Řehoř, které se opravám věnovalo jako generální dodavatel. Také patří poděkování technickému dozoru panu Přibilovi z Arcibiskupství, který odvedl za farnost vetší část odborného dozoru a administrativy. Odvedená práce byla oceněna jako dobře provedená odborníky z NPÚ i AP. Fotografie z průběhu oprav ve fotogalerii.
prázdniny ve farnosti
Poul Hubert - (01.07.2008 17:20)
prázdninový program bohoslužeb ve farnosti:

v červenci:

sobota : Třebotov 18.00

neděle: Radotín 8.30, Černošice 10.30

ne 6.7. a 20.7. : Slivenec v 15.50

středa, pátek: Radotín 18.00

Kosoř:poutní mše svatá ke sv.Anně neděle 27.7.v 17.00

v srpnu:

nedělní mše sv. Radotín 8.30, Černošice 10.30

Slivenec jen 3.8. v 15.50

Kosoř neděle 10.8. a 24.8.v 17.00

mariánská pouť 2008 v Černošicích:

středa 13.srpna 18.00 – duchovní koncert P.Konečný

sobota 16.srpna: 10.30 – Ranní chvály

neděle 17.8.:10.30 Slavnost Nanebevzetí P.Marie -mše sv.

18.00 Mariánské nešpory

koncert k zahájení roku sv.Pavla
Poul Hubert - (21.06.2008 19:23)
Koncert ke cti svatého Pavla s četbou z Nového zákona 29.06.2008 v 18.00 v kostele sv.Petra a Pavla v Radotíně

Ljuba Alabozova-Popova, soprán

Martina Podéšťová mezzosoprán,

Vít Bulíček housle, tenor

Adolf Melichar dirigent, varhaník

Zdeněk Skalický -výběr a četba textů

více v rubrice "ke stažení"
farní rada
Poul Hubert - (14.06.2008 21:29)
ve čtvrtek 12.6. zasedala farní rada. Mimo jiné byla vyhlášena anketa na nový název farních prostor. Vaše nápady, náměty, komentáře pište do diskuzního fora .
neděle 15.6.
Poul Hubert - (10.06.2008 21:06)
V neděli 15.6 se od 18.00 uskuteční v černošickém kostele koncert Spirituál Kvintet, který v současné době hraje v obsazení Jiří Tichota 6 strunná kytara a umělecký vedoucí souboru. Jiří Cerha zpěv, perkuse. Zdenka Tichotová zpěv, perkuse. Irena Budweiserová zpěv, perkuse. Jiří Holoubek zpěv, 12 strunná kytara a Dušan Vančura zpěv, kontrabas.
|<< <<  strana (86/91)  >> >>|