Titulní obrázek

Vítejte na stránkách naší farnosti!

Vítejte na stránkách farnosti Praha-Radotín a Třebotov, kam spadají obce Černošice, Vonoklasy, Kala, Roblín, Choteč a Kosoř. Budeme rádi, když zůstanete s námi v kontaktu a rádi Vás uvítáme v některém našem kostele při bohoslužbách a také při všech ostatních setkáních a akcích. S panem farářem je možné si na uvedených kontaktech domluvit schůzku, zvláště pokud žádate o křest dítěte nebo o jinou svátost. Zvláštní přípravu si žádá křest dospělého nebo uzavření manželství v kostele. Samozřejmostí jsou i návštěvy nemocných a umírajících, nejlépe s Vaším doprovodem. Jako křesťané - jednotlivci se pohybujeme ve všech kulturně-společenských sférách života našich obcí a měst a tak je pravděpodobné, že se někde potkáme i osobně.

Novinky
Choteč - poutní mše
Skalický Zdenek - (09.11.2015 11:11)
Za svatou Kateřinou opět 25.11. na Choteč v 17.00. Hlavním celebrantem bude Mons.prof.Petr Piťha. Mše svatá v Černošicích tuto středu proto nebude.
poutní mše sv.
Poul Hubert - (09.11.2015 07:40)
Poutní mše sv. ke sv. Martinovi ve farním kostele v Třebotově bude sloužena v sobotu 14.11. od 17:00 hod.
Mše za zemřelé
Skalický Zdenek - (28.10.2015 10:19)
2.11. v 18.00 v Radotíně bude sloužena mše svatá za všechny zemřelé. Při ní zazní Requiem Václava Rovenského. Poté bude pokračovat průvod na hřbitov.
Poutní mše svatá ve Slivenci
Skalický Zdenek - (26.10.2015 12:44)
1.11. v 15.50 jste zváni na poutní mši svatou do Slivence do kostela Všech svatých za účasti členů řádu křížovníků s červenou hvězdou.
Svátost biřmování
Skalický Zdenek - (21.10.2015 11:12)
Na květen 2016 je naplánováno udělování svátosti biřmování v kostele sv.Jakuba na Zbraslavi biskupem V.Malým. Kdo tuto svátost křesťanské dospělosti dosud nepřijal, má možnost se přihlásit do konce října buď přímo na Zbraslavi nebo na faře v Radotíně.
|<< <<  strana (25/96)  >> >>|