Titulní obrázek

Vítejte na stránkách naší farnosti!

Vítejte na stránkách farnosti Praha-Radotín a Třebotov, kam spadají obce Černošice, Vonoklasy, Kala, Roblín, Choteč a Kosoř. Budeme rádi, když zůstanete s námi v kontaktu a rádi Vás uvítáme v některém našem kostele při bohoslužbách a také při všech ostatních setkáních a akcích. S panem farářem je možné si na uvedených kontaktech domluvit schůzku, zvláště pokud žádate o křest dítěte nebo o jinou svátost. Zvláštní přípravu si žádá křest dospělého nebo uzavření manželství v kostele. Samozřejmostí jsou i návštěvy nemocných a umírajících, nejlépe s Vaším doprovodem. Jako křesťané - jednotlivci se pohybujeme ve všech kulturně-společenských sférách života našich obcí a měst a tak je pravděpodobné, že se někde potkáme i osobně.

Novinky
Svátost biřmování
Skalický Zdenek - (21.10.2015 11:12)
Na květen 2016 je naplánováno udělování svátosti biřmování v kostele sv.Jakuba na Zbraslavi biskupem V.Malým. Kdo tuto svátost křesťanské dospělosti dosud nepřijal, má možnost se přihlásit do konce října buď přímo na Zbraslavi nebo na faře v Radotíně.
Farni fotbal
Poul Hubert - (18.10.2015 07:36)
Ženatí vs.svobodní hrají v sobotu 24.10. Na fotbalovém hřišti Kazín v Mokropsech. Výkop 14.30
Přijďte podpořit své farníky!
volby do pastorační rady
Poul Hubert - (10.10.2015 22:25)
volby do pastorační rady byly vyhlášeny 4.10.
V Radotíně a Černošicích se bude volit v neděli 18. a 25.října. V každém tomto kostele budou k dispozici volební lístky s místními kandidáty. Právo volit má každý farník příslušející ke kostelu starší 15 let.
adorace v černošicíc
Poul Hubert - (23.09.2015 20:40)
v úterý 29.9. ve 20:00 hod. v černošickém kostele půlhodinová adorace před NS
Čtení jmen kněží
Skalický Zdenek - (18.09.2015 12:25)
Jako farnost jsme se zapojili do čtení vybraných jmen kněží, kteří byli vězněni či zahynuli v době 2. světové války. Čtení proběhne v týdnu před svátkem sv.Václava ve středu a v pátek při mši svaté.
|<< <<  strana (21/91)  >> >>|